My profile My favourites Forum
En cours de mise en place ... Merci patienter.

Big Zulu x Cassper Nyovest & Musiholiq - Ama Million

Posted by RAP OU CREVE
16 SEP 2019, 14:32
1210

LYRICS

Hook: Musiholiq 
Abekho ready, yazi 
Yeah, ngazi bakhala mangijabula 
Banyany’ abantwana ababe ngifuna 
Umswenko uyaconsa blame imvula 
Ne sauce iyaconsa nginqena ukusula
Yeah ng’swenka ngathi ng’phatha ama-million 
Yeah (swenka) 
K’dala ngihamba ngibadla nge spiliyoni 
Yeah (swenka) 
Ngiswenka ngathi ng’phatha ama-million 
Yeah (swenka) 
K’dala ngihamba ngibadla nge spiliyoni 
Yeah (swenka)

Verse 1: Big Zulu 
Ey, uBrentwood Omega ushuni wengezo sibadla nge 
Spiliyoni 
From Hollywood Bergville eswele umswenko 
Inkabi iyathathi intombi 
Ukwetini kodini umashwabana umakoti nepitikoti 
Sengiphatha imbewu yemali Family Tree 
Nginoku funa ama million, okay 
Ng’funa ama-billion inkabi iyafika iyayithathi 
Intombi 
Aw’ bheke kunokudliwa ama-billion 
Mazingena eclubini kunokushintsha ubomi 
Aw nkabi iyakhala uchomi 
Ezami zinokugeza baphule impompi 
Intwana iyakhala uyayibona itsotsi 
Ba-fly baphapha bakhishwa inyoni 
Ey sani sifike sa-rap ba-DABa 
Kwasho iboom Bap ba-banger 
Ushuni wenkabi 
Shuni wengezo 
Shuni Brentwood Omega 
Ezami ziyaswenka (ziyaswenka) 
Liph’ibhodlela siyabuthela 
Khwama zami zine -freedom sekukhuluma njalo

Hook: Musiholiq
Abekho ready, yazi
Yeah, ngazi bakhala mangijabula
Banyany’ abantwana ababe ngifuna
Umswenko uyaconsa blame imvula
Ne sauce iyaconsa nginqena ukusula
Yeah ng’swenka ngathi ng’phatha ama-million
Yeah (swenka)
K’dala ngihamba ngibadla nge spiliyoni
Yeah (swenka)
Ngiswenka ngathi ng’phatha ama-million
Yeah (swenka)
K’dala ngihamba ngibadla nge spiliyoni
Yeah (swenka)

Verse 2: Cassper Nyovest
Eish, ngicela u phole, Joe Man
Can’t you see we’re flying women from across the boarder
Out the country spending dollar marr sphanda local
I just got here but these women say "asambe siyolala", awemama
U fun' ukwenzani?
Ng’ funa ukum-fecha (u fun' ukwenzani?)
Kumele ezo tester eintlek ngathi ufuna ukungi trapper
(Ufuna ukungi stresser)
Ha ke o tshepe wena
Ke thloka evidence hotla di-dividends gotsha bo "awe awe ma"
When we pull up in the spot with a bunch of Uber drivers
For those who taking shots i bought a bullet proof flying spur
This how i emerge the swagger flawless cause i got it from my timer

Hook: Musiholiq
Baningi abakhala mangijabula
Yazi ng’yababuka
Umswenko uyaconsa blame imvula
Ne sauce iyaconsa nginqena ukusula
Ng’swenka ngathi ng’phatha ama-million
Yeah (swenka)
K’dala ngihamba ngibadla nge spiliyoni
Yeah (swenka)
Ngiswenka ngathi ng’phatha ama-million
Yeah (swenka)
K’dala ngihamba ngibadla nge spiliyoni
Yeah (swenka)

Verse 3: Big Zulu
Ay hlehla mfana
Ezidl’ugodo ibhulukwe le-instalment 87
Eziginqa isondo umsthele umahlalela
Ziyacothoza
Shaya kancane awubuke bessihalela
Biza i-pick it up aw siyangcolisa bosala beshanela
Ezami mazifika kumanzi phansi
Ilambu malicima ke ungayinaki
Iqhude malikhala ke ungayixaki
Ungayixwayi ungayi nyatse
Ishende lafika ke ungalijahi
Ikhekhe liyasikwa ke ungaligabhi
Itende liyabekwa ke ungayigadi my dali


0 comments

No comments found!

Add a comment

New member ?

Create an account